Ara
Teknik Eğitim Fakültesi

# AZAMİ SÜRELERİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU #

02.02.2023 15:31

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

TEK DERS VE AZAMİ SÜREYİ AŞAN ÖĞRENCİLERİN ORTAK SINAV TAKVİMİ

 

 

(2022-2023 Eğitim öğretim GÜZ YARI YILI SONU DAHİL)

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Kayıtlı öğrencilerin azami sürelerinin başlangıç tarihi, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılıdır.

İki ek sınav başvurusu Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 06.10.2021 tarihli kararı uyarınca 9 Şubat 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar devam edecektir. İlgililerin belirtilen tarihlerde kayıtlı oldukları akademik birime dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. İlgili Form Dilekçe elektronik olarak doldurulup ıslak imza ile imzalandıktan sonra ilgili birim (Bölüm Başkanlıkları) e-posta adreslerine elektronik olarak iletilerek veya şahsen teslim edilerek başvurular gerçekleştirilebilir.

NOT: Bu süreçte öğrencilerimiz DEVAM HAKKI (EK DÖNEM TALEBİ) ya da EK SINAVA GİRME haklarından yalnızca birisine başvuru yapabileceklerdir. 

DEVAM HAKKI (EK DÖNEM TALEBİ) talep eden öğrencilerimiz, sadece hiç almadıkları derslere ve/veya başarı durumu bir sınavla belirlenemeyen uygulamalı derslere (Staj, Bitirme Projesi, İş yeri Eğitimi) bir dönemde dönemin ders yükünü aşmayacak şekilde iki dönem kayıt yaptırabileceklerdir.

Azami süre sonu talepleri hakkındaki iş akış diyagramı.

BAŞVURU DİLEKÇELERİ:

DEVAM HAKKI (EK DÖNEM TALEBİ) FORMU

EK SINAV TALEP FORMU

 

Ek Sınav Tarihleri: 1. Ek sınav: 27 Şubat 2023 - 01 Mart 2023 

2. Ek sınav: 13 Mart 2023 - 15 Mart 2023 

Ek sınav programları ve ders bazında sınav tarih ve programları fakülte ana sayfamızda ilan edilecektir.

 

 

DUYURULAR