Languages

ELK-İletişim

Elektrik Eğitimi Bölümü

Adres

 Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü          

  23119 Elazığ – TÜRKİYE     

Bölüm Sekreteri

Nebi OĞRAŞ

Telefon

 +90.424.237.0000 - 4236 (Bölüm Sekreterliği)

Faks

+90.424.236.7064

Web Sorumlusu 

 Arş. Gör. Ferhat UÇAR / Dahili: 7660

E-Posta

 fucar@firat.edu.tr