Languages

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Programı tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki beceri ve yetenekleri kazanmaları hedeflenmektedir;

 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi.
 • Alanları ile ilgili problemleri tanımlama, modelleme, formüle etme ve çözme becerisi.
 • İstenenleri sağlayacak biçimde bir sistemi ya da süreci tasarımlama becerisi.
 • Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
 • Bireysel ve/veya grup içerisinde çalışabilme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Bir projeyi planlama ve gerçekleştirebilme becerisi.
 • Alanları ile ilgili uygulamalar için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 • Girişimcilik becerisi.
 • Yöneticilik becerisi.
 • Etkin iletişim kurma becerisi.