Languages

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Mezuniyet Koşulu

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF yada D notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 240 ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.