Languages

Teknik Eğitim Fakültesi

Vizyonumuz

Bilim ve teknoloji alanlarında öncü, yapıcı ve yaratıcı faaliyetleriyle, topluma hizmetleri, eğitim ve araştırmalarıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde saygın ve tercih edilen bir fakülte olmaktır.

 

Misyonumuz

Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alarak; Modern Türkiye’nin gereksinim duyduğu bilim, teknoloji alanlarda yüksek nitelikli, idealist, araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, geliştirici, değişen dünya koşullarında, topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı, çevre konusunda duyarlı, profesyonel insan gücünü yetiştirmek, bilgi ve teknoloji üretmek, kullanmak ve yaymak, sanayi ile işbirliği yaparak teknoloji geliştirmek ve ülke kalkınmasına katkıda bulunmak, çeşitli toplum sorunlarına çözüm bulmak, kamuoyunu aydınlatmak, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık yapmak, bireylerin yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktır.