Languages

Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü

Bölümümüz 1992 yılında kurulmuştur ve modern eğitimin tüm imkanlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermektedir.

Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse özel sektörde de istihdam edebilmektedir.